Rama 2


Drugi przykład obliczenia sił wewnętrznych w ramach. Przykład zawiera 5 przekrojów, rama jest utwierdzona i obciążano trzema rodzajami sił.

Strona pierwsza projektu zawiera oczywiście schemat statyczny wraz ze wszystkimi niezbędnymi danymi do obliczeń. Obliczone są tutaj reakcje podporowe oraz jest rozpoczęte obliczenie sił wewnętrznych. Obliczany jest przekrój pierwszy.

Na stronie drugiej znajdują się pozostałe trzy obliczone przekroje, co daje nam całość obliczeń. Brakuje jedyne wykresów sił wewnętrznych, które znajdują się na stronie trzeciej.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: