Rama 1


Przykład obliczonych reakcji podporowych oraz sił wewnętrznych w ramie. Projekt obliczony krok po kroku z widocznymi przekrojami oraz wyjaśnieniem.

Projekt ramy.
Schemat ramy.
Przykład 1 - Schemat ramy

Obliczenie reakcji podporowych.

ΣMA = 0
-RB*3,25 + 30*6,5 + 40 – 78*3,25 = 0
-3,25RB + 195 + 40 + 253,5 = 0
3,25RB = 488,5kN /:3,25
RB = 150,308kN

ΣX = 0
HA + 78 – 150,308 = 0
HA = 72,308 kN
ΣY = 0 VA – 30
VA = 30kN

Schemat ramy z widocznym obliczonymi reakcjami oraz przyjętymi przekrojami cięcia.
1.) Schemat ramy wraz z widocznymi reakcjamiZaczynamy obliczanie sił wewnętrznych.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: