Projektowanie konstrukcji

Dział projektowanie konstrukcji składa się z 10 poradników. Jest on wstępem do późniejszych materiałów i zawiera on m.in. przydatne tabele, czy charakterystyki materiałowe.

 

Konstrukcje – wstęp
Cała część praktyczna będzie zawierała poradniki z projektowania
konstrukcji betonowych oraz stalowych.

 

Podstawowe informacje – ważne!
W praktycznej części poradników jesteśmy już zmuszeni do korzystania
z obowiązkowej literatury, mowa tutaj oczywiście o różnego rodzaju normach.

 

Projektowanie konstrukcji – algorytm
Przykładowy algorytm zaprojektowania hali stalowej.

 

Moduł Younga E
moduł odkształcalności liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej,
wielkość określająca sprężystość materiału.

 

Współczynnik Poissona
stosunek odkształcenia poprzecznego do odkształcenia podłużnego
przy osiowym stanie naprężenia.

 

Charakterystyka betonu
Zestawienie tabelaryczne zawiera podstawowe klasy betonu
wraz ze wszystkimi najważniejszymi rodzajami wytrzymałości.

 

Charakterystyka stali
Zestawienie stali według Polskiej Normy oraz Europejskiej Normy

 

Tablica z charakterystyką śrub
Tablica z charakterystyką śrub, która przyda się Państwu
do projektowania połączeń śrubowych.

 

Stan granicznej nośności – wstęp
to stan związany z katastrofą lub innymi podobnymi
postaciami zniszczenia konstrukcji po przekroczeniu nośności.

 

Stan granicznej użytkowalności – wstęp
odpowiada warunkom, po przekroczeniu których konstrukcja
lub jej element przestają spełniać stawiane im wymagania.