Prefabrykowany strop żelbetowy – dobór płyt cz. 1

Prefabrykowany strop żelbetowy – dobór płyt cz. 1

W poprzednim materiale zebraliśmy obciążenia jakie oddziaływują na nasz żelbetowy strop prefabrykowany, a zrobiliśmy to w poradniku o nazwie prefabrykowany strop żelbetowy – zebranie obciążeń.  W gwoli przypomnienia, na podstawie dobranych warstw, które będą na i pod płytą stropową obciążenie wynosi 10,06 kN/m2, wraz z ciężarem samej płyty. Pomijając sam ciężar warstwy konstrukcyjnej musimy przyjąć płytę o następującej nośności.

Δg + q = 6,44kN/m2 (obciążenie płyty bez ciężaru własnego)

Przed myszkowaniem w odpowiednim katalogu, przypomnijmy sobie jeszcze jakich rozpiętości potrzebujemy.

Prefabrykowany strop żelbetowy

  • Płyta w osiach 3-4, potrzebujemy tutaj rozpiętości przynajmniej 712,50 cm, ponieważ przyjmujemy tutaj minimalne oparcie płyt na podporach to 10cm.
  • Płyta w osiach 4-5, rozpiętość minimalna to 764,50cm.

Posłużymy się katalogiem produktów firmy Posbet i wybierzemy płyty stropowe sprężone typu SP. Dla treningu wybierzemy płytę, która widnieje jako pierwsza w katalogu. Poniżej zamieszczam tabelę z dopuszczalnym obciążeniem płyty sprężonej SP 20A1 R60.

Płyta SP 20A1 R60 - dobór płyty stropowej sprężonejŹródło: https://www.posbet.pl/?mod=84

Wyjaśnijmy sobie, co oznaczają poszczególne symbole, abyśmy mogli prawidłowo dobrać płytę stropową, a więc tak.

leff – jest to rzeczywista długości oparcia belki na podporach.


Efektywna długość płyty w osiach 3-4 wynosi 712,50cm, a w osiach 4-5 wynosi 764,50cm.

Pd,max [kN/m2]- maksymalne dopuszczalne obciążenie równomiernie rozłożone ponad ciężar własny płyty z uwagi na stan graniczny nośności [kN/m2]. Dla obliczeniowej kombinacji obciążeń.

Pcz,max [kN/m2] – maksymalne dopuszczalne równomierne obciążenie płyty dla częstej kombinacji obciążeń.

Pqs,max [kN/m2] – maksymalne dopuszczalne równomierne obciążenie płyty dla prawie stałej kombinacji obciążeń.

Powyższe wytłumaczenie symboli dopuszczalnych obciążeń jest wzięte bezpośrednio z katalogu. Dla porównania weżniemy na tapetę jeszcze jeden katalog innego producenta i porównamy, czy przypadkiem dla laika dobór płyt nie będzie trudniejszy, a może łatwiejszy.

Dobór płyty stropowej z katalogu

Najpierw jednak dokonany pierwszej próby dobrania płyty używając powyższej tabeli. Ciężar całkowity to 10,06 kN/m2, pomijając ciężar konstrukcji płyty to

g+q =10,06 kN/m2 – 3,64 kN/m2 = 6,42 kN/m2

i właśnie ten ciężar musi przenieść wybrana przez na płyta.

  • Płyta w osiach 3-4, q = 6,42 kN/m2 – pierwszą płytą na podstawie powyższej tabeli płyty SP 20A1 R60, której nośność przeniesie dane obciążenie ma długość efektywną leff 660 cm, a więc jest ona za krótka na nasz strop.
  • Płyta w osiach 4-5, q = 6,42 kN/m2 – tutaj wymagana długość jest jeszcze większa, więc możemy od razu stwierdzić, że płyta SP 20A1 R60 nie spełnia wymaganej nośności.

Podsumowując pierwszą część poradnik na temat doboru płyt, możemy bezdyskusyjnie stwierdzić, że wybrana przez nas płyta nie spełnia stawianych przed nią wymagań i musielibyśmy szukać po prostu nawet w tym samym katalogu innej. Natomiast tak jak było wcześniej napisane dla poćwiczenia, znajdziemy sobie inny katalog, innego producenta i już na tej podstawie dobierzemy plytę spełniająca warunku rozpiętości oraz nośności. W tym celu zapraszam do drugiej części poradnika doboru prefabrykowanej płyty stropowej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *