Porowatość w szkielecie gruntowym

Poznaliśmy już pojęcie gęstości właściwej gruntu, teraz czas na omówienie bardzo ważnej właściwości ciała stałego jakim jest jego porowatość. Porowatość w gruncie określa w ilu procentach przestrzenie między cząsteczkami gruntu są puste.

Porowatość w gruncie

Czym jest porowatość? Porowatość materiału jest to właściwość ciał stałych określająca wielkość i ilość pustych przestrzeni wewnątrz materiału. Puste przestrzenie są obszarami, w których nie ma materiału stałego, ewentualnie tylko płyn – najczęściej woda lub powietrze.

Porowatość w gruncie

Zawartość porów w gruncie wyrażona jest poprzez następujące parametry i wskaźniki.

Porowatość [n]

{\rm{n = }}\frac{{{V_p}}}{V} = \frac{{{V_w} + {V_a}}}{V}\\

Parametr ten może teoretycznie przyjmować wartości z przedziału (0; 1), często wyrażany jest w procentach.

Wskaźnik porowatości [e]

{\rm{e = }}\frac{{{V_p}}}{{{V_s}}} = \frac{{{V_w} + {V_a}}}{{{V_s}}}

Parametr ten może teoretycznie przyjmować wartości z przedziału (0;∞).

Dodatkowo zamieszczam przykładowe zestawienie porowatości dla różnych gruntów. W jego skład wchodzi wartość porowatości [n], wskaźnik porowatości [e] oraz wilgotność w stanie pełnego nasycenia [wsr].

Porowatość w gruncie, właściwości i wskaźnik porowatości

Porowatość, a jej wskaźnik

Między powyższymi wielkościami, czyli wartością porowatości [n], a wskaźnikiem porowatości [e] zachodzą następujące związki.

{\rm{n  = }}\frac{e}{{1 + e}}\\
{\rm{e = }}\frac{n}{{1 - n}}

W kolejnym materiale omówimy czym jest zawartość wody w gruncie oraz jak określa się wilgotność i jakie są rodzaje wilgotności występujące w mechanice gruntów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *