Płyta jednokierunkowo zbrojona – sprawdzenie szerokości rys

Sprawdzenie szerokości rys wymiarowanej płyty żelbetowej jednokierunkowo zbrojonej. Poradnik sprawdzający warunek szerokości rys metodą uproszczoną w stanie granicznego użytkowania.

Sprawdzenie szerokości rys

Do tej pory płyta stropowa została zazbrojona ze względu na oddziaływanie sił momentu zginającego. Sprawdziliśmy czy wymagane jest zastosowania dodatkowego zbrojenia na siły ścinające. Na ten moment można stwierdzić, że stan granicznej nośności (SGN) został już sprawdzony i teraz możemy rozpocząć sprawdzenia warunków ze stanu granicznej użytkowalności (SGU). Rozpoczniemy od sprawdzenia szerokości rys prostopadłych powstałych od sił zginających.

Sprawdzenie to polega na porównaniu średnicy przyjętych prętów zbrojeniowych do maksymalnej średnicy, którą można by przyjąć i jest to metoda uproszczona. W razie nie spełnienia warunku metodą uproszczoną należy obliczyć metodą dokładną szerokość rys.

Przekrój płyty.

Sprawdzenie szerokości rys w żelbecie

\emptyset  \le {\emptyset _s} \to w \le {w_k}
Kombinacja obciążeń charakterystycznych

Obliczenie obciążenia charakterystycznego dla kombinacji obciążeń długotrwałych lub krótkotrwałych. Przedstawia się on następująco.

g_k^w + \Delta {g_k} + {\psi _2}*q

Składowe powyższego wzoru to.

Obciążenie stałe:
\Delta {g_k} =2,44*1,00 {\rm{ }}=2,44{\rm{ }}kN/m\\

Grubość płyty:
h{\rm{ }} = {\rm{ }}11cm = 0,011m

Ciężar własny płyty:
{g_k} = {\rm{ }}0,11m{\rm{ }}*{\rm{ }}1,00m{\rm{ }}*{\rm{ }}25,00kN/{m^2} = {\rm{ }}2,75{\rm{ }}kN/m

Całkowite obciążenie stałe:
g{\rm{ }} = 2,75+2,44 = {\rm{ }}5,19{\rm{ }}kN/m

Obciążenie zmienne:
q{\rm{ }} = {\rm{ }}1,00m{\rm{ }}*{\rm{ }}4,00{\rm{ }}kN/{m^2} = {\rm{ }}4,00{\rm{ }}kN/m

Ψ2 = 0,80 – dla kategorii budynku E (powierzchnie magazynowe)

Ciężar całkowity, który posłuży nam obliczenia momentu zginającego od kombinacji obciążeń stałej wnosi 8,39 kN/m

2,75 + 2,44 + 0,80*4,00 = 8,39kN/m

W kolejnym poradniku obliczymy potrzebny moment zginający oraz naprężenia działające w zbrojeniu powstające od wcześniej wspomnianego momentu zginającego. Serdecznie zapraszam do kolejnego materiału.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

2 komentarze

  1. 6 stycznia 2022

    […] w płycie jednokierunkowo zbrojonej. W poprzednim poradniku zostało wytłumaczone, na czym polega uproszczona metoda sprawdzenia szerokości rys oraz obliczyliśmy obciążenia charakterystyczne dla kombinacji obciążenia długotrwałego lub […]

  2. 12 stycznia 2022

    […] szerokość rys prostopadłych metodą uproszczoną, która polega na porównaniu średnic prętów zbrojeniowych i mówi czy średnica prętów […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *