Płyta jednokierunkowo zbrojona – naprężenia w zbrojeniu

Obliczenie naprężenia w zbrojeniu płyty żelbetowej. Poradnik ten jest kontynuacją sprawdzenia szerokości rys w płycie jednokierunkowo zbrojonej. W poprzednim poradniku zostało wytłumaczone, na czym polega uproszczona metoda sprawdzenia szerokości rys oraz obliczyliśmy obciążenia charakterystyczne dla kombinacji obciążenia długotrwałego lub krótkotrwałego. Użyjemy go w tej części do obliczenia naprężenia działającego w zbrojeniu płyty.

g =8,39kN/m

Przed obliczeniem potrzebnego momentu zginającego przypomnijmy sobie model obliczeniowy oraz schemat statyczny płyty stropowej.

Obliczenie naprężenia w zbrojeniu płyty żelbetowej

Obliczenie momentu zginającego

Moment zginający obliczymy za pomocą podstawowego wzoru dla belki swobodnie podpartej (statycznie wyznaczalnej).
Obciążenie q = 8,39 kN/m
Długość l = 2,785m

{M_k} = \frac{{q*l_o^2}}{8}
{M_k} = \frac{{8,39*2,785^2}}{8}=8,13kNm
Obliczenie naprężenia w zbrojeniu

Naprężenia w zbrojeniu są nam niezbędne do przyjęcia maksymalnej średnicy prętów lub ewentualnie jej korekty. W kolejnym poradniku będzie to dobrze rozpisane ze wzorami oraz niezbędnymi komentarzami. Wzór na te naprężenia przedstawia się następująco.

{\sigma _s} = \frac{{{M_k}}}{{\xi *d*{A_{S1}}}}

Znamy już prawie wszystkie składowe wzoru σs, a s ą nimi

Mk = 8,13 kNm – moment zginający od obciążenia charakterystycznego
d = 0,08m – wysokość użytkowa płyty stropowej
AS1 = 6,78cm2 – pole powierzchni zbrojenia głównego na 1,00 mb płyty

ξ – stopień zazbrojenia głównego płyty AS1

{\rho _1} = \frac{{{A_{S1}}}}{{b*d}} = \frac{{6,78}}{{100,00*8,00}} = 0,00874
{\rho _1} = 0,00874 = 0,85\%  \to \xi  = 0,85

ξ = 0,85

Przechodzimy do obliczenia naprężenia, ponieważ znamy wartości wszystkich składowych.

{\sigma _s} = \frac{{{8,13*10^{ - 3}}}}{{0,85*0,08*{6,78*100^{ - 2}}}}
{\sigma _s} = 176,34MPa

W prętach zbrojenia głównego działają naprężenia normalne powstałe od momentu zginającego σs = 176,34 MPa. W kolejnym poradniku sprawdzimy czy warunek szerokości rys prostopadłych jest spełniony. Zapraszam do dalszej części.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.