0

Przebicie elementów żelbetowych

Przebicie elementów żelbetowych i podstawowy obwód kontrolny. Przebicie jak mówi Eurokod jest to uzupełnienie zagadnienia ścinania tym razem dla płyt pełnych, płyt kasetonowych z pełnymi obszarami nad słupami oraz fundamentami. Źródłem sił ścinających w płytach jest...

0

Ciśnienie spływowe i siła filtracji w gruntach

Ciśnienie spływowe i siła filtracji w gruntach nawodnionych. Wytłumaczenie pojęć kurzawka, sufozja oraz matematyczne przedstawienie tych zależności. Ciśnienie spływowe Podczas przepływu wody w gruncie rozkład ciśnienia wody w porach jest inny niż hydrostatyczny, co powoduje, że...

0

#4 Mechanika ogólna – rodzaje obciążeń na YouTube

Czwarty odcinek kursu Mechanika ogólna już dostępny na kanale YouTube – STATYKA info. Komentarz oraz uzupełnienie materiału o nazwie rodzaje obciążeń. Dostępny już od paru dobrych lat kurs Mechanika ogólna doczekał się wreszcie uzupełnienia komentarzem autora....

0

Obciążenie śniegiem wiązara dachowego drewnianego

Obciążenie śniegiem wiązara dachowego drewnianego. Uwzględnienie obciążenia zmiennego kratownicy drewnianej od wpływu śniegu.   Obciążenie śniegiem dachów w trwałej i przejściowej sytuacji obliczeniowej: wzór 5.1. PN-EN 1991-1-3gdzie:μi = współczynnik kształtu dachu; Sk – wartość charakterystyczna obciążenia...

0

#3 Mechanika ogólna – rodzaje podpór na YouTube

Trzeci odcinek kursu Mechanika ogólna już dostępny na kanale YouTube – STATYKA info. Komentarz oraz uzupełnienie materiału o nazwie rodzaje podpór. Dostępny już od paru dobrych lat kurs Mechanika ogólna doczekał się wreszcie uzupełnienia komentarzem autora....

0

Płyta jednokierunkowo zbrojona – sprawdzenie ugięcia

Sprawdzenie ugięcia metoda uproszczona w płycie żelbetowej. Kontynuujemy sprawdzanie warunków dla stanu granicznej użytkowalności. W poprzednich kilku poradnikach rozłożyliśmy na części pierwsze sprawdzenie szerokości rys metodą uproszczoną. Tutaj zajmiemy się sprawdzeniem ugięcia, również metodą uproszczoną. Jeśli...

2

Wymiarowanie przekroju pozornie teowego

Wymiarowanie przekroju pozornie teowego zbrojonego pojedynczo. Przekrój pozornie teowy, żelbetowy wymiarowany ze względu na maksymalny moment zginający. Zaprojektować zbrojenie pojedynczo zbrojonej belki żelbetowej na którą działa moment . Belka wykonana z betonu C20/25 i stali A-IIIN...

0

Moment płytowy dla przekroju teowego

Moment płytowy dla przekroju teowego. Moment płytowy Warto, korzystając z okazji, wprowadzić dodatkowe pojęcie momentu płytowego, który może nam pomóc przy obliczaniu przekrojów teowych, a mianowicie uprości nam dobór odpowiedniej procedury. Moment płytowy jest moment, który...