Obliczenie przemieszczenia poziomego w kratownicy

Obliczenie przemieszczenia poziomego w kratownicy. Projekt zawiera również zaprojektowanie przekroju, w celu otrzymania wszystkich potrzebnych danych. Przemieszczenie zostało obliczone przy pomocy programu Excel, a wynik tego działania został przedstawiony w formie tabeli. Cała kratownica składa się z jedenastu prętów, obciążonych trzema siłami skupionymi pionowymi oraz jedną poziomą o tych samych wartościach.

Projekt zawiera widok schematu statycznego, zaprojektowanie przekroju w celu obliczenia sztywności EA oraz przedstawienie wyniku. Obliczenia zostały zebrane oraz obliczone za pomocą programu Excel i zostały przedstawione w formie tabelarycznej. Zebranie danych pozwalających obliczenie przemieszczenia poziomego w punkcie F. Dokładny wynik w mm, przedstawiony jest w ostatnim punkcie.

Schemat statyczny kratownicy

Wartości sił osiowych w prętach kratownicy zostały przedstawione na końcu tego poradnika w formie tabeli. Największa siła osiowa działająca w prętach kratownicy wynosi 12,00 kNm i właśnie na tę siłę musimy zaprojektować przekrój prętów. Przyjmujemy, że dopuszczalne naprężenia wynoszą δdop = 100,00 MPa.

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *