Obliczenie przemieszczeń w ramie wieloprzegubowej

Bardzo złożony projekt, w którym obliczone zostały przemieszczenia w wielu punktach. Daje to bardzo dużo materiału do nauki lub samodzielnego rozwiązania przykładu. Wpływ w tym projekcie na przemieszczenia, mają nie tylko siły zewnętrzne(obciążenia) ale również zostały tutaj uwzględnione temperatury, obroty podpór oraz ich osiadanie. Zostały sprawdzone przemieszczenia w trzech punktach oraz trzech kierunkach, tzn. w pionie, poziomie oraz obrót węzła.

Projekt zawiera schemat statyczny ramy oraz wykresy sił wewnętrznych od obciążenia. Zaprojektowanie przekrojów prętów, ze względu na maksymalne momenty zginające. Dopieramy przekroje aby obliczyć wymagane sztywności: EA, EI oraz GA. Obliczenie przemieszczenia pionowego tylko od obciążeń zewnętrznych(tylko od momentów zginających).  Obliczamy przemieszczenie w punkcie E. Wynik przemieszczenia pionowego w punkcie E. Obliczenie przemieszczenia poziomego w punkcie A, od wszystkich sił wewnętrznych. Wynik przemieszczenia poziomego w pkt. A. Obliczenie obrotu węzła w punkcie F, brane zostały pod uwagę wpływy temperatury oraz przemieszczenia podpór. Wynik obrotu węzła w punkcie F.

Schemat statyczny ramy z obciążeniami, temperaturą oraz osiadaniem podpór.

Wykresy sił wewnętrznych od obciążenia zewnętrznego (obciążeń)

Wykres momentów zginających

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *