Obliczenie przemieszczeń 5


Bardzo złożony projekt, w którym obliczone zostały przemieszczenia w wielu punktach. Daje to bardzo dużo materiału do nauki lub samodzielnego rozwiązania przykładu. Wpływ w tym projekcie na przemieszczenia, mają nie tylko siły zewnętrzne(obciążenia) ale również zostały tutaj uwzględnione temperatury, obroty podpór oraz ich osiadanie. Zostały sprawdzone przemieszczenia w trzech punktach oraz trzech kierunkach, tzn. w pionie, poziomie oraz obrót węzła.

Strona pierwsza – schemat statyczny ramy oraz wykresy sił wewnętrznych od obciążenia.

Strona druga – zaprojektowanie przekrojów prętów, ze względu na maksymalne momenty zginające. Tę stronę znajdziecie Państwo również w części bazy projektów, poświęconej konstrukcjom na poziomie podstawy. Dopieramy przekroje aby obliczyć wymagane sztywności: EA, EI oraz GA.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: