Obliczenie przemieszczeń 4


Kolejny przykład obliczenia przemieszczeń na “niewiadomych”, tzn. że została obliczona funkcja, która obliczy nam przemieszczenia w zadanym punkcie, jeśli podstawimy pod niewiadome jakieś wartości. Obliczenie przemieszczeń jest w konstrukcji o schemacie ramy, obciążonej siłą skupioną. Cała konstrukcja składa się z dwóch słupów oraz rygla z przegubem.

Strona pierwsza – widok schematu statycznego. Wykresy od sił zewnętrznych oraz od sił wirtualnych, przyłożonych w miejscu obliczanego przemieszczenia oraz samo obliczenie wielkości przemieszczenia(wyprowadzenie funkcji).Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: