Obliczenie przemieszczeń 2


Przykład projektu zawierający obliczenie przemieszczenia pionowego oraz obrotu węzła. Schemat statyczny to rama przegubowa, podparta podporą przegubową oraz utwierdzona w pkt. D. Siły wewnętrzne od obciążenia rzeczywistego zostały obliczone programem do statyki oraz są przedstawione obok schematu statycznego. Zostały obliczone przemieszczenia w dwóch miejscach, wykresy od obciążenia jednostkowego wirtualnego, również zostały jedynie narysowane bez szczegółowego obliczania. Użytkowników mających problem obliczaniem sił wewnętrznych i rysowaniem ich wykresów odsyłam do odpowiednich poradników i materiałów na stronie.

Strona pierwsza – przedstawienie schematu statycznego oraz wykresu sił wewnętrznych(jedynie momentów zginających). Do obliczania przemieszczeń użyjemy jedynie jednej siły wewnętrznej, czyli momentów. Obliczenie przemieszczenia pionowego w pkt. A, wszystkie potrzebne dane oraz obliczenia zostały przedstawione na tej stronie. W celu dokładnego obliczenia przemieszczenia, podanego w metrach został przejęty dwuteownik HEB 120.

Strona druga – wyznaczenie przemieszczenia w pkt. B. Został tutaj obliczony obrót węzła B. W celu dokładnego obliczenia przemieszczenia, podanego w metrach został przejęty dwuteownik HEB 120.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: