Obliczanie przemieszczeń 6


Obliczenie przemieszczenia poziomego w kratownicy. Projekt zawiera również zaprojektowanie przekroju, w celu otrzymania wszystkich potrzebnych danych. Przemieszczenie zostało obliczone przy pomocy programu Excel, a wynik tego działania został przedstawiony na stronie drugiej. Cała kratownica składa się z jedenastu prętów, obciążonych trzema siłami skupionymi pionowymi oraz jedną poziomą o tych samych wartościach.

Strona pierwsza – widok schematu statycznego, zaprojektowanie przekroju w celu obliczenia EA oraz przedstawienie wyniku. Obliczenia zostały zebrane oraz obliczone za pomocą programu Excel i zostały przedstawione na stronie drugiej.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: