Obliczanie naprężeń 4


Obliczenie naprężeń w belce wspornikowej o przekroju “domku”. Przekrój składa się z prostokąta z otworem w kształcie kwadratu oraz na prostokącie umieszczony jest trójkąt. Na podstawie podanych wymiarów oraz wartości sił zostały obliczone naprężenia w omówionym przekroju, a dodatkowo został zaprojektowany(dobrany) przekrój dwuteowy ze względu na największy moment zginający.

Strona pierwsza – schemat statyczny belki oraz obliczenie sił wewnętrznych.

Strona druga – widok przekroju belki. Obliczenie charakterystyk przekroju. Na tej stronie narysowany jest również wykres naprężeń w obliczanym punkcie belki.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: