Obliczanie naprężeń 3


Przykład obliczenia naprężeń w belce o ciekawym przekroju, złożonym z prostokąta z wyciętym otworem oraz półkola. Belka utwierdzona na prawej krawędzi i obciążana trzema różnymi rodzajami sił. Projekt zawiera obliczenie sił wewnętrznych, następnie naprężeń oraz jako dodatek przyjęcie przekroju dwuteowego ze względu na maksymalny moment zginający. Nieobszerny projekt, zawierający obliczenia aż z trzech części bazy projektów.

Strona pierwsza – schemat statyczny belki, widok przekroju belki oraz obliczenie sił wewnętrznych.

Strona druga – zakończenie obliczeń sił wewnętrznych oraz obliczanie naprężeń. Tutaj widoczny jest również wykres naprężeń.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: