Nominalna grubość otuliny – przykład obliczeniowy

Otulina nominalna cnom

Nominalna grubość otuliny - przykład obliczeniowyCała procedura określenia nominalnego otulenia znajduję się w rozdziale 4 normy, a poniżej zaprezentowany został przykład obliczeniowy wyznaczenia nominalnej otuliny zbrojenia dla ławy fundamentowej. W dużym uproszczeniu całe obliczenia można wyjaśnić następującym działaniem.

cnom = cmin + Δcdev

Materiał ten jest konstynuacją poranika właściwości mechaniczne stali i otulina zbrojenia, który zawiera teoretyczne informacje o otulinie zbrojenia, a w tym materiale wykonamy przykładowe obliczenia doboru grubości otuliny.

Otulina przykład obliczeniowy

Dane wejściowe:

 • ława fundamentowa bloku mieszkalnego
 • pręty ułożone w zwykły sposób o średnicy \phi 12mm
 • beton C25/30
 • brak dodatkowej ochrony stali
 • nie zastosowano stali nierdzewnej
 • brak zastosowania systemu zapewnienia jakości, w którym otulenie betonem objęto pomiarami
 • maksymalny wymiar ziaren kruszywa 32mm
1. Określenie otulenia minimalnego cmin

Norma określa wartość cmin jako maksymalną z trzech wartości:

cmin =max {cmin,b;   cmin,dur + Δcdur,γ – Δcdur,st – Δcdur,add;  10,00mm}

 • Minimalne otulenie ze względu na przyczepność cmin,b

Patrzymy na 4.4.1.2(3) i odczytujemy wartość cmin,b z Tablicy 4.2. Dla naszego przykładu mamy ułożenie prętów zwykłe, a maksymalny wymiar kruszywa to 32mm, więc cmin,b = 12,00mm.  Ponadto zwracamy uwagę na zapis pod tablicą i stwierdzamy, że nie jest konieczna zmiana wartości cmin,b, gdyż nie mamy do czynienia z konstrukcjami sprężonymi/kablobetonowymi.

 • Minimalne otulenie ze względu na warunki środowiska cmin,dur
  • Jako konstruktorzy musimy określić klasę ekspozycji danego elementu konstrukcyjnego. Wg Tablicy 4.1 określamy klasę ekspozycji jako XC2 ze względy na mokre, sporadycznie suche warunki panujące przy powierzchni betonu, a ponadto norma podpowiada, że ta klasa jest odpowiednia dla wielu fundamentów.
  •  Określamy również klasę konstrukcji wg PN-EN 1990:2004 na podstawie Tablicy 2.1 jako S4, gdyż nasza konstrukcja jest ławą fundamentową bloku mieszkalnegoNominalna grubość otuliny - przykład obliczeniowy
  • Sprawdzamy kryteria w tablicy 4.3N. W przykładzie nie jest konieczna modyfikacja klasy konstrukcji nie jest konieczna.
  • W naszym przypadku mamy styczność ze zwykłą stalą zbrojeniową (nie sprężającą) więc do określenia cmin,dur używamy Tablicy 4.4N. W przykładzie dla klasy konstrukcji S4 i klasy ekspozycji XC2 wartość cmin,dur = 25,00mm.
 • Składnik dodawany ze względu na bezpieczeństwo Δcdur,γ
  • Wg uwagi w punkcie 4.4.1.2(6) wartości cmin = max(12,00mm; 25mm+0mm-0mm-0mm; 10,00mm)=25,00mm zalecaną jest zero i taką też przyjmiemy w naszym przykładzie, Δcdur,γ = 0,00mm
 • Składnik dodawany ze względu na stosowanie stali nierdzewnej Δcdur,st
  • Do zazbrojenia ławy fundamentowej nie zastosowano stali nierdzewnej, więc Δcdur,st = 0,00mm
 • Zmniejszenie minimalnego otulenia ze względu na stosowanie dodatkowego zabezpieczenia Δcdur,add
  • Nie zastosowano dodatkowej ochrony, więc Δcdur,add = 0,00mm

Ostatecznie minimalna otulina wynosi: cmin = max(12,00mm; 25mm+0mm -0mm-0mm; 10,00mm)=25,00mm

2. Określenie odchyłki otulenia Δcdev
 • Wg p. 4.4.1.3(1)P należy zastosować dodatek minimalnego otulenia o wartości 10mm. Nie zmniejszamy odchyłki zgodnie z p.4.4.1.3(3), gdyż nie stosujemy systemu zapewnienia jakości. Δcdev = 10,00mm
 • Na szczególna uwagę zasługuje tutaj p.4.4.1.3(4), który wspomina o układaniu betonu na nierównych powierzchniach i dodatkowych odchyłkach z tego tytułu. W naszym przykładzie przyjmujemy, że ława zostanie wykonana na podlewce z chudego betonu, tak więc ostatecznie Δcdev = 10,00mm.
 
3.  Określenie nominalnej otuliny zbrojenia

cnom =cmin + Δcdev = 25,00mm + 10,00mm = 35,00mm

Obliczoną wartość cnom koniecznie umieszczamy na rysunku zbrojenia naszej ławy fundamentowej.
Znamy już podstawowe właściwości stali oraz betonu, poznaliśmy w poprzednich poradnikach wszystkie niezbędne pojęcia, dlatego teraz możemy przejść do stopień trudniejszego zagadnienia jakim jest konstruowanie zbrojenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *