Moduł Younga E

Zacznijmy od rzeczy, z którą już mieli Państwo styczność. Chodzi o moduł Younga (E), był on wykorzystywany na przykład podczas obliczania sił wewnętrznych w schematach statycznie niewyznaczalnych, mówił on nam o sztywności przekroju. Moduł ten ma różne wartości w zależności od materiału, nas interesuje wartość tego modułu dla stali oraz betonu, ale najpierw musimy przebrnąć przez rzecz obowiązkową, tzn. przez definicję naukową.

Moduł Younga (E) – inaczej moduł odkształcalności liniowej albo moduł (współczynnik) sprężystości podłużnej – wielkość określająca sprężystość materiału. Wyraża ona, charakterystyczną dla danego materiału, zależność względnego odkształcenia liniowego ε materiału od naprężenia σ, jakie w nim występuje w zakresie odkształceń sprężystych.

Źródło: www.wikipedia.org

Jednostką modułu Younga jest paskal, czyli N/m².

Jak wcześniej wspomniałem wartość modułu zależy od rodzaju materiału. Z tym, że nam będzie potrzebny jedynie moduł Younga dla stali oraz betonu. Dla zachowania porządku podam również materiały zawierające najmniejszy i największy współczynnik E.

Guma  :  0.01-0,10 GPa

Beton(ściskany)  :  >27 GPa

Stal  :  200 – 210 GPa

Diament  :  1100 GPa

Podczas przykładowego obliczania różnych elementów, bądź połączeń będziemy bazować właśnie w granicach tych wartości stali oraz będziemy przyjmować daną wartość modułu Younga dla betonu w zależności od przyjętej klasy. Dokładny wykaz wartości modułu E dla betonu będzie zawarty w poradniku o nazwie Charakterystyka betonu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *