Metoda sił 5


Tym razem obliczenie sił wewnętrznych w schemacie statycznie niewyznaczalnym za pomocą metody sił w schemacie o kształcie belki, a nie ramowym. Jest to belka na podporach przegubowych, obciążona trzema siłami kupionymi i jedną rozłożoną prostokątną. Sztywność na zginanie jest podana – EI. Zapraszam do zapoznania się z przykładem.

Każdy projekt wykonywany metodą sił, zamknięty jest tak naprawdę w sztywnym schemacie. Wszystkie kroki zostały opisane, wytłumaczone oraz podparte przykładem w poradnikach dot. metody sił. Dodatkowo projekt przedstawiony poniżej również posiada opis krok po kroku, jakie czynności i w jakiej kolejności zostały wykonane, dlatego nie będę już opisywał każdej strony z osobna tylko zaznaczę numer strony przed każdym nowym zdjęciem. Zapraszam do zapoznania się z projektem.

Strona pierwsza – przedstawiony jest tutaj schemat statyczny belki. Następnie obliczony jest SSN, a na podstawie tego przekształcamy schemat na podstawowy, tzn. statycznie wyznaczalny. Przedstawione jest również równanie kanoniczne(nie jest to układ, ponieważ SSN = 1).

Strona druga.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: