Metoda sił 1 – Belka

Pierwszy przykład projektu belki o schemacie statycznie niewyznaczalnym, do rozwiązania została użyta metoda sił. Całość obliczeń została przeprowadzona w łatwym do zapamiętania algorytmie, obszernie wytłumaczona oraz zostały umieszczone odpowiednie szkice oraz wzory.

Strona pierwsza zawiera schemat belki statycznie niewyznaczanej, przekrój poprzeczny belki wraz z charakterystyką oraz przyjętym materiałem. Znajdują się tutaj pierwsze obliczenia prowadzące do rozwiązania całej belki metodą sił, czyli obliczenie SSN, przyjęcie schematu podstawowego – statycznie wyznaczalnego.

Strona druga to przejście do bardziej wymagających obliczeń. Najpierw rysujemy wykresy od obciążenia jednostkowego hiperstatycznego , a następnie wyznaczamy przemieszczenia ze wzoru Maxwella-Mohra, który nie jest oczywiście pełny. Zawiera on jedynie wpływ sił zewnętrznych, gdyż innych oddziaływań nie bierzemy pod uwagę.

Strona trzecia i ostatnia zawiera rozwiązanie układu równań, a następnie ostatni krok, tzn. narysowanie wykresów sił wewnętrznych od oddziaływań zewnętrznych na schemacie statycznie niewyznaczalnym.

Metoda sił 1 - Schemat statyczny - rozwiązany projekt

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *