Metoda przemieszczeń 3


Kolejny przykład schematu statycznie niewyznaczalnego. Ciekawa rama, złożona jedynie z trzech prętów, ale środkowy pręt pod kątem obciążony jest siłą rozłożoną, prostokątną co pokazuje, jak należy obliczyć taki przypadek. Dodatkowo obciążona jest jeszcze siłą skupioną,a na utwierdzenie w pkt. czwartym oddziałuje osiadanie podpory.

Wszystkie strony projektu są dodane w takiej kolejności, w jakiej należy rozwiązywać zadanie metodą przemieszczeń, dlatego rozdzielę poszczególne kartki numeracją stron, ale bez większego rozpisywania się, ponieważ wszystkie potrzebne komentarze, szkice oraz obliczenia zostały jasno przedstawione na kolejnych stronach.

Strona pierwsza. 1. – pokazany schemat statyczny ramy oraz wyznaczenie stopnia kinematycznej niewyznaczalności.

Strona druga. 2.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: