Mechanika ogólna

Witam serdecznie w pierwszym w kolejności zbiorze poradników, z jakim powinni się Państwo zapoznać przy rozpoczęciu nauki na studiach o kierunku technicznym. Statyka, bo to nią się będziemy tutaj zajmować, nie jest wiedzą tajemną, o czym przekonacie się podczas przerabiania kolejnych poradników i rozwiązywania zadań. Cały zbiór składa się z 14 poradników. Jest to podstawowa wiedza z zakresu statyki, dlatego zapoznanie się z tym działem jest konieczne.

Wprowadzenie
Przeczytaj mnie!

 

Układ współrzędnych
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek obliczeń,
należy przyjąć w jakim układzie współrzędnych będziemy pracować.

 

Podpory
W tym poradniku poznamy podpory jakie mogą pojawić się w waszych projektach.

 

Rodzaje obciążeń
Czas na zapoznanie się z rodzajami obciążeń.

 

Moment zginający
Tutaj zajmiemy się pojęciem momentu zginającego.

 

Statyczna wyznaczalność i geometryczna niezmienność
To bardzo ważny temat, ponieważ po sprawdzeniu tych rzeczy wiesz,
czy opłaca się przechodzić do kolejnego etapu obliczania twojego projektu.

 

Reakcje podporowe
Wstęp do obliczania reakcji podporowych,
w różnych typach schematów.

 

Belki
W tej części poradnika, policzymy reakcje podporowe dla różnego rodzaju belek.

 

Belka swobodnie podparta
Prosta belka podparta z lewej strony podporą przegubowo nieprzesuwną,
a z prawej przegubowo przesuwną.

Belka utwierdzona
Prosta belka z lewej strony utwierdzona wspornikiem.

Belka złożona wieloprzegubowa
Belka złożona wieloprzegubowa.
Składa się z trzech tarcz.

 

Ramy
W tym poradniku nauczysz się obliczać reakcje podporowe w ramach.

 

Kratownice
Tutaj zajmiemy się obliczaniem reakcji podporowych,
ale również wyznaczeniem sił osiowych w prętach.

 

Figury płaskie
Figury płaskie nie mają nic wspólnego z obliczaniem belek, ram czy kratownic.
Takie obliczenia wykonuje się, aby znaleźć np. moment bezwładności.