Mechanika budowli

Trzeci, a zarazem ostatni zbiór poradników związanych bezpośrednio z tematem statyki. Składa się on z 14 poradników i został podzielony na dwie części. Pierwsza część to układy statycznie wyznaczalne, na którą składają się informacje z obliczania linii wpływu i posługiwanie się nią oraz obliczanie przemieszczeń. Część druga skupia się na układach statycznie niewyznaczalnych i zawiera wyjaśnione dwie metody obliczania takich układów, mowa tu o metodzie sił oraz metodzie przemieszczeń.

UKŁADY STATYCZNIE WYZNACZALNE

Mechanika budowli wprowadzenie
Przeczytaj mnie!

 

Linie wpływu
Linią wpływu danej wielkości statycznej nazywamy wykres zależności
tej wielkości od zmiennego położenia jednostkowej siły obciążającej układ.

 

Linie wpływu w belce wieloprzęsłowej
Schemat belki wieloprzęsłowej przedstawionej w powyższym poradniku,
składa się z elementu zależnego oraz niezależnego.

 

Linia wpływu w kratownicy
Wyznaczenie linii wpływu w kratownicy. Wykres oraz obliczenia.

 

Posługiwanie się liniami wpływu
Odnajdowanie najniekorzystniejszego położenia siły, minimalnego
lub maksymalnego obciążenia konstrukcji,
jak i nierówność Winkler poznacie Państwo w tym poradniku.

 

Obliczanie przemieszczeń w układach płaskich
W tym poradniku zajmiemy się już o stopień trudniejszą rzeczą,
niż w poprzednich poradnikach, jest to obliczanie przemieszczeń
w prętowych układach płaskich z wykorzystaniem zasad pracy wirtualnej.

 

Obliczanie przemieszczeń w układach płaskich – dodatek
Ten poradnik będzie dopełnieniem poprzedniego.
Znajdą się w nim parametry figur geometrycznych,
rozrysowane i obliczone przykłady mnożenia wykresów.

 

Obliczanie przemieszczeń – uwzględnienie osiadań oraz temperatury
W tym poradniku, zajmiemy się kolejnymi elementami,
które mają wpływ na przemieszczenie, jest to temperatura oraz osiadanie podpór.

 

Obliczanie przemieszczeń – przykład
W tym poradniku, przedstawię cały wzór do obliczania przemieszczeń
uwzględniający siły zewnętrzne, temperatury, osiadanie podpór
oraz wykonam przykład obliczenia obrotu węzła w ramie,
na który działają wszystkie te elementy.

 

UKŁADY STATYCZNIE NIEWYZNACZALNE

Układy statycznie niewyznaczalne – wprowadzenie
Przeczytaj mnie!

 

Metoda sił – algorytm
Metoda sił sprowadza się do rozwiązania układów statycznie wyznaczalnych.

 

Metoda sił – przykład
W tym poradniku rozwiążemy układ statycznie niewyznaczalny metodą sił.

 

Metoda przemieszczeń – wstęp
Metoda przemieszczeń jest bardziej złożona niż metoda sił.
Tok obliczania jest bardzo podobny, jak w metodzie sił,
jednak sens wielkości fizycznych występujących w równaniach jest odmienny.

 

Metoda przemieszczeń – algorytm + przykład
Sporządzić wykresy sił wewnętrznych schematu statycznie niewyznaczalnego
metodą przemieszczeń, mając dane i schemat widniejący poniżej.