Linie wpływu w kratownicy

Standardowy przykład obliczonej linii wpływu dla siły jednostkowej poruszającej się po pasie między punktami B-C-E. Narysowane i obliczone zostały linie wpływu dla reakcji podporowych oraz wybranych prętów.

Projekt zawiera schemat statyczny kratownicy oraz wykres LW dla obliczanych prętów oraz reakcji podporowych. Obliczenia linii wpływu dla reakcji podporowych RA, HA, HB oraz wartości prętów z węzła A.

Obliczenie linii wpływu reakcji RD oraz RC

 1. Rozpatrujemy przekrój 0,00m< x < 9,00m.
Siła P = 1,00 znajduje się po prawej stronie

\begin{array}{l}
P = 1\\
\\
B - C\\
\\
0 < x < 9
\\
\\
\sum {{M_D} = 0} \\
{R_C}*9 = 0\\
{R_C} = 0,00kN\\
\\
\sum {{M_C} = 0} \\
{R_D}*9 = 0\\
{R_D} = 0,00kN
\end{array}

 2. Rozpatrujemy przekrój 9,00m< x < 27,00m.
Siła znajduje się po prawej stronie

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *