Linie wpływu w belce wieloprzęsłowej

Postanowiłem wykresy oraz schemat belki wieloprzęsłowej stworzyć w osobnym poradniku, przez wzgląd na waszą wygodę oraz aby poradniki były schludne oraz czytelne.

Schemat belki jest wieloprzęsłowy, składa się z elementu zależnego oraz niezależnego. Stworzę 5 przekrojów, aby było dużo przykładów.