Linia wpływu 6


Przykład projektu z zastosowaniem linii wpływu na złożonym schemacie. Siła jednostkowa porusza się po belce oraz pasie dolnym kratownicy. Zadanie fajnie łączy nam dwa schematy belki z kratownicą, co daje dużo materiału do przerobienia.

Strona pierwsza – schemat statyczny, podzielony na elementy podatne oraz niepodatne. Poniżej schematu narysowane są wykresy dla obliczonych LW w poszczególnych prętach oraz reakcjach podporowych. Obliczenia znajdują się na stronach następnych.

Strona druga.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: