Linia wpływu 5


Standardowy przykład obliczonej linii wpływu dla siły jednostkowej poruszającej się po pasie między punktami B-C-E. Narysowane i obliczone zostały linie wpływu dla reakcji podporowych oraz wybranych prętów.

Strona pierwsza – schemat statyczny kratownicy oraz wykres LW dla obliczanych prętów oraz reakcji podporowych. Obliczenia znajdują się na stronach 2-4.

Strona druga – obliczenia do wykresów sił przedstawionych na stronie pierwszej.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: