Linia wpływu 2


Narysowanie wykresów dla linii wpływu siły, która jeździ po pasie zaznaczonym kreską przerywaną. Schemat, który jest obliczany to tak naprawdę dwa schematy w jednym, czyli jak widzimy kratownica oraz belka. Super przykład do zrozumienia jak działa linia wpływu, jak narysować wykresy dla poszczególnych prętów i jak obliczyć wartości.

Strona pierwsza – przedstawienie schematu statycznego kratownicy, podział na elementy podatne oraz niepodatne. Widoczne są tutaj również wykresy linii wpływu, obliczenia są na dalszych stronach.

Strona druga – obliczenia wartości dla wykresów LW widocznych na stronie pierwszej.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: