Linia wpływu 1 – Kratownica


Pierwszy poradnik z tematu linii wpływu. Zawiera on narysowane linie wpływu dla kilku przekrojów na schemacie kratownicy. Oprócz wykresów linii wpływu dla poszczególnych, zaznaczonych miejsc znajdują się również obliczenia wartości dla poszczególnych punktów.

Strona pierwsza przedstawia schemat kratownicy, na której będziemy rysowali poszczególne linie wpływu. Schemat zawiera wszystkie potrzebne dane, wymiary oraz oznaczenia. Siła jednostkowa porusza się po poziomym pręcie oznaczonym linią przerywaną. Poniżej schematu widzimy narysowane już linie wpływu dla poszczególnych reakcja, przekrojów i prętów. Obliczenia dla tych wykresów znajdują się na następnych stronach.

Strona druga zawiera rozpoczęcie obliczeń dla linii wpływu w zaznaczonych przekrojach, podporach bądź przegubie. Wykres dla tych obliczeń znajduje się na stronie pierwszej.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: