Linia wpływu w kratownicy dwuczęściowej połączonej przegubem

Pierwszy poradnik z tematu linii wpływu. Zawiera on narysowane linie wpływu dla kilku przekrojów na schemacie kratownicy. Oprócz wykresów linii wpływu dla poszczególnych, zaznaczonych miejsc znajdują się również obliczenia wartości dla poszczególnych punktów.

Strona pierwsza przedstawia schemat kratownicy, na której będziemy rysowali poszczególne linie wpływu. Schemat zawiera wszystkie potrzebne dane, wymiary oraz oznaczenia. Siła jednostkowa porusza się po poziomym pręcie oznaczonym linią przerywaną. Poniżej schematu widzimy narysowane już linie wpływu dla poszczególnych reakcja, przekrojów i prętów. Obliczenia dla tych wykresów znajdują się na następnych stronach.

Strona druga zawiera rozpoczęcie obliczeń dla linii wpływu w zaznaczonych przekrojach, podporach bądź przegubie. Wykres dla tych obliczeń znajduje się na stronie pierwszej.

Strona trzecia zawiera obliczenia dla kolejnych wymaganych punktów charakterystycznych, wszystko jest dobrze oznaczone oraz jeśli to wymagane do każdej linii wpływu znajduje się potrzebny szkic. Wykresy dla obliczeń znajdują się na stronie pierwszej.

Strona czwarta, a zarazem ostatnia dla tego projektu kontynuuje przedstawienie obliczeń dla linii wpływu w kratownicy. Wykresy dla tych obliczeń są na stronie pierwszej.

2 komentarze

  1. Han pisze:

    WItam, od czego jest siła ‘P’ bez żadnego indeksu na stronie 4 gdy jest liczona suma rzutów sił na OZ/OY ponieważ na rysunku schematycznym nie jest ona pokazana

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *