Kratownica 6


Przykład obliczonej kratownicy numer 6. Zawiera on podstawowe obliczenia sił przekrojowych. Bardzo dobry przykład do samodzielnego rozwiązania i sprawdzenia poprawności obliczeń.

Strona pierwsza projektu przedstawia schemat statyczny rozwiązywanego przykładu wraz ze wszystkimi potrzebnymi danymi oraz rysunkami. Na tej stronie znajdują się również obliczone reakcje podporowe oraz rozpoczęcie obliczania sił przekrojowych. Jest tutaj rozwiązany przekrój alfa-alfa metodą Rittera.

Strona druga projektu to kontynuowanie obliczania metodą Rittera pozostałych dwóch przekrojów.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: