Kratownica 5


Obliczony i wytłumaczony przykład prostej kratownicy. Projekt zawiera obliczone reakcje podporowe, siły przekrojowe. Wszystkie obliczenia są prowadzone krok po kroku, wraz ze wszystkimi potrzebnymi objaśnieniami oraz rysunkami.

Przyjęte dane do obliczeń:
L = 1m
P = 1 kN

Schemat kratownicy.


Dokładny wymiar prętów ukośnych to 2.236m!

 

Obliczenie reakcji podporowych

∑ME=0
RA*3 – 1kN*2 – 2kN*2 = 0
3RA = 6 /:3
RA = 2kN

∑X = 0
HE – 2kN = 0
HE = 2kN

∑Y = 0
RA – 1 kN – VE = 0
2kN – 1kN – VE = 0
VE = 1kN

Schemat z obliczonymi reakcjami podporowymi.

Obliczenie sił przekrojowych w kratownicy metodą równoważenia węzłów.

 Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: