Kratownica 2


Drugi przykład kompletnie obliczonej kratownicy. Do jej obliczenia zostały użyte dwie metody analityczne. Kratownica złożona jest z wielu węzłów oraz prętów, co czyni ją dobrym przykładem do samodzielnego rozwiązywania. Reakcje podporowe również zostały obliczone.

Schemat kratownicy.

Rozkładamy siłę pod kątem na składowe.

Obliczenia reakcji podporowych.

∑MG = 0
-40kN*2 – 20kN*4 + 7,07kN*4 – 7,07*2 – RA*4 = 0
4RA -145,86 = 0
RA = 36,46kN

∑Y = 0
36,46 – 20 – 7,07 – VG = 0
-VG + 9,39 = 0
VG = 9,39kN

∑X = 0
-HG + 30 + 40 + 7,07 = 0
HG = 77,07 kN

Fragment kratownicy z widocznymi obliczonymi reakcjami.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: