Kratownica 1


Obliczenie sił przekrojowych w kratownicy. W przykładzie zostały użyte dwie metody obliczania, czyli metoda Rittera oraz metoda równoważenia węzłów. Dodatkowo obliczona są również reakcje podporowe.

Schemat kratownicy.

Stopień statycznej wyznaczalności:

p + r = 2 * w, gdzie

p – liczba prętów = 17
r- liczba reakcji = 3
w – liczba więzów = 10

17 + 3 = 2 * 10
20 = 20 – kratownica jest statycznie wyznaczalna.

  1. Obliczenie reakcji sił podporowych:

∑MA = 0
10*2 + 20*4 + 10*6 – RG*8 = 0
-8RG + 20 + 80 + 60 = 0
-8RG = – 160kN /:8
RG = 20kN

∑Y = 0
VA – 10 – 20 – 10 + 20 = 0
VA – 20 = 0
VA = 20 kN

Schemat kratownicy z widocznymi widocznymi reakcjami.

Wyznaczenie sił w prętach kratownicy metodą Ritttera oraz metodą równoważenia węzłów, gdyż nie ma możliwości obliczyć całej kratownicy jedną metodą.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: