Kotwienie prętów zbrojeniowych

Kotwienie prętów zbrojeniowych. Zakotwienie prętów w elemencie powinno zapewniać przekazanie sił ze zbrojenia na beton poprzez siły przyczepności.  Podstawowa długość zakotwienia obliczana jest zgodnie ze wzorem 8.3:

l_{b,rqd}=\frac{\phi }{4}\frac{\sigma _{sd}}{f_{bd}}

gdzie:

\phi – średnica kotwionego pręta,

\sigma _{sd} – obliczeniowe naprężenie w rozpatrywanym pręcie, (proste i bezpieczne jest przyjęcie \sigma _{sd}=f_{yd})

f_b_d – naprężenie przyczepności obliczone zgodnie z 8.4.2 PN-EN 1992

Obliczona w ten sposób długość zakotwienia mierzona jest w osi pręta. W celu zakotwienia można stosować zarówno pręty proste jak i pręty zagięte, haki oraz pętle (rysunek poniżej). 

Kotwienie prętów zbrojeniowych

Równoważna długość zakotwienia, o której wspomina norma może zostać obliczona z zależności:

l_{b,eq}=\left\{\begin{matrix} \alpha _{1}\cdot l_{b,rqd}\\ \alpha _{4}\cdot l_{b,rqd} \end{matrix}\right.    ,   gdzie \alpha_1 – stosujemy przy użyciu standardowych zagięć, haków i pętli, natomiast \alpha_4 – przy zastosowaniu spawanych prętów poprzecznych.

Obliczeniową długość zakotwienia obliczamy wg wzoru 8.4:

l_{bd}=\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5l_{b,rqd},

gdzie współczynniki \alpha_i zależne są od kształtu pręta, otulenia betonem, ograniczenia odkształceń przez zbrojenie poprzeczne oraz ograniczenie odkształceń spowodowane przez nacisk poprzeczny. Wartości współczynników znajdują się w tablicy 8.2.

Kotwienie prętów zbrojeniowych

Norma PN-EN 1992 wspomina również o warunkach zakotwienia dla strzemion oraz zbrojenia na ścinanie w rozdziale 8.5. Na rysunku poniżej zamieszczono wymagania dotyczące długości zakotwienia:

Kotwienie prętów zbrojeniowych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *