Klasy wytrzymałości betonu

mgr inż. Robert Okoński

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. W branży projektowej od 2019 na rynku polskim oraz niemieckim.

2 komentarze

  1. Piotr Buzała pisze:

    Według dawnej normy budowlanej klasę betonu oznaczono literą B i liczbą wyrażającą wartość wytrzymałości gwarantowanej {fGc,cube} na ściskanie w MPa (według PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie).

    Na potrzeby studentów te materiały spełniają swoje zadanie. Dokładnie jest napisane, że jest to zestawienie na podstawie starych i nowych norm. Na zajęciach różne są projekty do wykonania.

  2. Robert pisze:

    Proszę usunąć tę tabelkę. Błędy! Klasa betonu to wytrzymałość charakterystyczna walec/kostka a nie charakterystyczna/gwarantowana!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *