Klasy wytrzymałości betonu

Klasy wytrzymałości betonu w zestawieniu tabelarycznym na podstawie obowiązujących norm europejskich i omawiając nieobowiązujące już polskie normy.

Eurokod

Wg normy PN-EN 206-1:2003 klasyfikacja betonu sporządzona jest w oparciu o charakterystyczną wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania określona na próbkach walcowych o średnicy 150mm i wysokości 300mm lub na próbkach sześciennych o boku 150mm. Klasa wytrzymałości opisywana jest jako C X/Y (lub LC X/Y dla betonów lekkich), gdzie X – oznacza wytrzymałość określona na próbkach walcowych, Y – oznacza wytrzymałość określona na próbkach sześciennych.

Polska norma

W starej normie PN-88/B-062250 stosowano oznaczenia betonu jako np. B25, co oznaczało wytrzymałość charakterystyczną betonu na ściskanie kostki sześciennej równą 25MPa, co odpowiada betonowi C 20/25 wg PN-EN 206-1:2003. Poniżej w tabeli umieszczono zestawienie klas betonu wraz z najważniejszymi charakterystykami wytrzymałościowymi.

Klasy wytrzymałości betonu

Klasy wytrzymałości betonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *