Kalkulowanie ceny robocizny

4 komentarze

 1. 13 stycznia 2022

  […] Jednym z podstawowych kosztów są materiały budowlane, które musimy uwzględnić w kosztorysysie budowlanym. Kalkulowanie ceny materiałów jest bardzo ważnym elementen całego kosztorysu i powinno być wykonane uwzględniając wszystkie materiały główne, poboczne oraz technologię wykonania.  […]

 2. 9 października 2022

  […] Zysk kalkulowany w cenie robót nie jest przeznaczony na pokrycie ponoszonych przez wykonawcęnakładów związanych z wykonywaniem robót, lecz stanowi założoną w cenie nadwyżkę przychodówpieniężnych nad kosztami. […]

 3. 4 listopada 2022

  […] z określonejtablicy z KNNR lub KNR, które pod względem charakteru robót, jednostki obmiaru i technologii robót sąbardzo zbliżone do robót wycenianych zarówno pod względem organizacji, jak i technologii […]

 4. 3 maja 2023

  […] materiały budowlane:– materiały sanitarne:– materiały elektryczne:d) Stawka robocizny.e) Narzuty:– kosztów pośrednich:– […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *