Kalkulowanie ceny robocizny

Kalkulowanie ceny robocizny w kosztorysach budowlanych. Skład ceny roboczogodziny pracowników poszczególnych robót budowlanych.

Cena robocizny

Kalkulowanie ceny robocizny

Kalkulowanie ceny robocizny kosztorysowej (R) – w skład ceny robocizny bezpośredniej wchodzą następujące składniki kosztów pracy robotników zatrudnionych bezpośrednio przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych:
1. płace zasadnicze według osobistego zaszeregowania, przyjmowane jako średnie ważone
2. premie regulaminowe,
3. płace dodatkowe (np. za kierowanie brygadą, dodatki funkcyjne, stażowe itp.),
4. płace uzupełniające (np. wynagrodzenia za okres urlopu i inne płatne nie obecności w pracy, zasiłki
chorobowe nierefundowane przez ZUS, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe),
5. obligatoryjne obciążenia płac, np. z tytułu składek na rzecz ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
6. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, mieszkaniowy itp.

Godzinowa stawka

Godzinową stawkę robocizny kosztorysowej (Cr) można ustalić na podstawie:

• kalkulacji własnej wykonawcy robót,
• publikowanych informacji o wysokości stawek kosztorysowych,
• negocjacji stawki przeprowadzonej między stronami.

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

1 Odpowiedź

  1. 13 stycznia 2022

    […] Jednym z podstawowych kosztów są materiały budowlane, które musimy uwzględnić w kosztorysysie budowlanym. Kalkulowanie ceny materiałów jest bardzo ważnym elementen całego kosztorysu i powinno być wykonane uwzględniając wszystkie materiały główne, poboczne oraz technologię wykonania.  […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.