Kalkulowanie ceny materiałów

Jednym z podstawowych kosztów są materiały budowlane, które musimy uwzględnić w kosztorysie budowlanym. Kalkulowanie ceny materiałów jest bardzo ważnym elementem całego kosztorysu i powinno być wykonane uwzględniając wszystkie materiały główne, poboczne oraz technologię wykonania

Kalkulowanie ceny materiałów w kosztorysie budowlanym

Cena materiałów

Kalkulacja wartości kosztorysowej materiałów (M) – jednostkową cenę nabycia materiałów ustala się zgodnie ze wzorem.

C_m = C_m + K_z

gdzie:
Cm – jednostkowa cena nabycia materiału,
Cmz   jednostkowa cena zakupu materiału (cena płacona dostawcy materiału),
Kz – koszty zakupu przypadające na jednostkę miary materiału.

Na wartość kosztorysową materiałów (M) składają się:
• wartość materiałów podstawowych (Mb),
• wartość materiałów pomocniczych (Mp).

Można to uczynić jednym z poniższych sposobów:

• wykorzystać odpowiednie wielkości podane w katalogach, stosując analogie, interpolacje lub ekstrapolację,
• wykorzystać zakładowe normy zużycia materiałów,
• wykonać szczegółową analizę zużycia materiałów zgodnie z zasadami normowania ich zużycia.

Ceny zakupu materiałów przyjmowane w kosztorysowaniu mogą być ustalone na podstawie różnych
dostępnych źródeł, np. według faktur zakupu, jako ceny średnie ważone z własnej ewidencji kosztów, na
podstawie cenników i ofert producentów i dostawców lub — dla kosztorysów inwestorskich — z
publikowanych urzędowych informacji cenowych.

Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze w zasadzie nie są w katalogach wymienione z nazwy, lecz ich nakład jest określony wartościowo, w procentach od kosztu jednostkowego materiałów podstawowych wymienianych z nazwy w tablicach KNR i KNNR. Wartość jednostkową materiałów pomocniczych (Mp) oblicza się więc zgodnie z wzorem.

M_p= M_b*w_{mp}

gdzie:
Mb – wartość materiałów podstawowych w jednostce produkcji,
Wmp – wskaźnik wartości materiałów pomocniczych.

Wskaźniki zużycia materiałów pomocniczych są zróżnicowane, a informacje o ich wielkości znajdują
się w założeniach szczegółowych poszczególnych rozdziałów KNR-ów i KNNR-ów.

Narzuty

Wskaźnik (narzut) kosztów zakupu materiałów wkz: do celów kosztorysowania oblicza się w procentach [%] ze wzoru.

W_{kz}=\frac{K_{z}*100}{M}

gdzie:
K– koszty zakupu materiałów,
M – wartość nabytych materiałów.

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.