Jednokrotnie statycznie niewyznaczalna belka metoda sił

Pierwszy przykład projektu belki o schemacie statycznie niewyznaczalnym, do rozwiązania została użyta metoda sił. Całość obliczeń została przeprowadzona w łatwym do zapamiętania algorytmie, obszernie wytłumaczona oraz zostały umieszczone odpowiednie szkice oraz wzory.

Projekt zawiera schemat belki statycznie niewyznaczanej, przekrój poprzeczny belki wraz z charakterystyką oraz przyjętym materiałem. Znajdują się tutaj pierwsze obliczenia prowadzące do rozwiązania całej belki metodą sił, czyli obliczenie SSN, przyjęcie schematu podstawowego – statycznie wyznaczalnego. Następnie następuje przejście do bardziej wymagających obliczeń. Najpierw rysujemy wykresy od obciążenia jednostkowego hiperstatycznego , a następnie wyznaczamy przemieszczenia ze wzoru Maxwella-Mohra, który nie jest oczywiście pełny. Zawiera on jedynie wpływ sił zewnętrznych, gdyż innych oddziaływań nie bierzemy pod uwagę. Ostatni krok, tzn. narysowanie wykresów sił wewnętrznych od oddziaływań zewnętrznych na schemacie statycznie niewyznaczalnym.

 1. Schemat rzeczywisty belki

 2. Obliczenie SSN, narysowanie układu podstawowego i ułożenie układu równań

SSN = \omega  - 3t = 4 - 3*1 = 1

Układ jest jednokrotnie statystycznie niewyznaczalny. Należy zabrać jedną reakcję podporową i zastąpić ją obciążeniem hiperstatycznym.

 

{\delta _{11}}*{x_1}*{\delta _{10}} = 0

Do obliczeń został przyjęty dwuteownik HEB240, dla którego sztywność EI przedstawia się następująco.

 

  Strefa studenta

DOŁĄCZ DO RESZTY STUDENTÓW
W ZAMKNIĘTEJ GRUPIE FB

  HandelBud.pl

POTRZEBUJESZ KOREPETYCJI?
SPRAWDŹ OFERTĘ!

 

  Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *