Charakterystyka gruntów spoistych

3 komentarze

  1. 21 października 2021

    […] fundamentowa parametry gruntowe pod stopą fundamentową oraz wstępne wymiary projektowanej stopy gruntowej. Założony przekrój […]

  2. 15 marca 2023

    […] zachowanie wobec naprężeń ścinających jest złożone. Zachowanie gruntów drobnoziarnistych (spoistych), na przykład gliny, jest podobne, ale na skutek spójności grunty te mają większą […]

  3. 3 maja 2023

    […] Spójność gruntu c jest związana z siłami w skali mikro występującymi na powierzchni granicznej ziarn. Kąt tarcia wewnętrznego gruntu φ jest związany z czynnikami takimi jak szorstkość przesuwających się względem siebie ziaren, ich kształtem, ilością punktów kontaktu między ziarnami (powiązaną z zagęszczeniem gruntu) i wieloma innymi. Równanie to powinno być wyrażone w naprężeniach efektywnych, czyli takich, które faktycznie oddziaływują między ziarnami gruntu, bez uwzględnienia ciśnienia wody w porach gruntu. W związku z tym parametry spójności i tarcia wewnętrznego często oznaczane są w tym wzorze jako c’ oraz φ’ i określane jako efektywne. W sensie matematycznym powyższe równanie wyznacza prostą nachyloną pod kątem φ, przecinającą oś rzędnych w punkcie (0; c). […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *