Grunt jako ośrodek trójfazowy

Grunt jako ośrodek trójfazowy

W ogólnym przypadku grunt jest ośrodkiem trójfazowym złożonym z fazy stałej (szkieletu mineralnego, czyli ziaren), fazy ciekłej (wody) i fazy gazowej (powietrza). Woda i powietrze wypełniają pory, czyli wolne przestrzenie między ziarnami. W szczególnych przypadkach gruntu suchego lub całkowicie nasyconego wodą mamy do czynienia z ośrodkiem dwufazowym. Podstawowe parametry fizyczne zdefiniujemy dla próbki gruntu o masie m i objętości V.

Próbka ta składa się ze:
 – szkieletu gruntowego o masie ms o objętości Vs,
 – Wody o masie mw o objętości Vw,
 – powietrza o masie ma i objętości Va.

Grunt jako ośrodek trójfazowy

Objętość porów

Objętość samych porów wynosi.

V_p = V_w + V_a
Objętość gruntu

Natomiast całkowita objętość gruntu jest sumą objętości wszystkich trzech składników.

V = V_s + V_p = V_s + V_w + V_a

Każdy z trzech składników posiada charakterystyczną dla siebie gęstość właściwą, która zostanie omówiona już w kolejnym poradniku kursu mechanika gruntów o nazwie gęstość właściwa szkieletu gruntowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *