Gęstość właściwa gruntu

Wiemy, że grunt to ośrodek trójfazowy i co wchodzi w jego skład, teraz zajmiemy się równie ważnym pojęciem. W określaniu charakterystyk poszczególnych ośrodków gruntowych niezbędne będzie zapoznanie się z pojęciem gęstość właściwa gruntu oraz jego trzech składowych.

Gęstość właściwa

Każdy z trzech składowych gruntu posiada charakterystyczną dla siebie gęstość właściwą. W gwoli wyjaśnienia, gęstość właściwa (masa właściwa) to stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości i nie zależy od wyboru próbki. Jednostką gęstości w układzie SI jest kilogram na metr sześcienny – kg/m³.

Gęstość właściwa gruntu

Gęstość właściwa szkieletu gruntowego zależy od składu mineralnego z dobrym przybliżeniem
można przyjąć wartość charakterystyczna dla piasku kwarcowego:

{\rho _{\rm{s}}}{\rm{  = }}\frac{{{m_s}}}{{{V_s}}} \approx 2,65\frac{g}{{c{m^3}}} = 2650\frac{{kg}}{{{m^3}}}\\

Gęstość właściwa gruntu

Gęstość właściwa wody

Gęstość właściwa wody może być traktowana jako stała i wynosi ona:

{\rho _{\rm{w}}}{\rm{  = }}\frac{{{m_w}}}{{{V_w}}} \approx 1,00\frac{g}{{c{m^3}}} = 1000\frac{{kg}}{{{m^3}}}\\

Gęstość właściwa powietrza

Gęstość właściwa powietrza w przybliżeniu wynosi:

{\rho _{\rm{a}}}{\rm{  = }}\frac{{{m_a}}}{{{V_a}}} \approx 0,0012\frac{g}{{c{m^3}}} = 1,20\frac{{kg}}{{{m^3}}}

Z uwagi na to, ze gęstość właściwa powietrza jest znacznie mniejsza od gęstości właściwej wody i szkieletu, masę powietrza w gruncie pomija się w obliczeniach.

W kolejnych materiałach rozłożymy na części pierwsze trójfazowy ośrodek gruntowy, a pierwszym z punktów o jaki zahaczymy to porowatość i jego właściwości.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *