Figura płaska 6


Przykład obliczonych charakterystyk figury płaskiej, złożonej z przekrojów walcowanych na gorąco, a dokładniej z dwuteownika HEB160, ceownika C280 oraz kształtownika 90x90x8. Zostały obliczone podstawowe charakterystyki, które zapewne są również wymagane w Państwa projektach.

Strona pierwsza – widok przekroju. Podział na figury proste.

Strona druga – obliczenie środka ciężkości całej figury oraz odległości poszczególnych środków ciężkości figur prostych do środka ciężkości całej figury. Znajdują się tutaj również obliczenia dot. centralnych momentów bezwładności.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: