Obliczenie charakterystyk w figurze płaskiej złożonej z trzech figur prostych

Przykład rozwiązanego projektu, zawiera obliczoną figurę płaską, na którą składają się trzy figury proste. Trójkąt, prostokąt oraz ćwiartka koła. Obliczone są podstawowe charakterystyki dla figury oraz zostało wykonane sprawdzenie analityczne oraz graficzne(koło Mohra).

Strona pierwsza – przedstawiony przekrój, dla którego będziemy obliczali charakterystyki. Na tej stronie jest również podział na figury proste wraz z podaniem ich charakterystyk.

Strona druga – oczywiście pierwszym policzonym punkiem jest środek ciężkości całej figury oraz obliczenie odległości środków ciężkości poszczególnych figur do środka ciężkości całej figury. Ostatnim punkiem, który został tutaj obliczony jest centralny moment bezwładności.

Strona trzecia – obliczenie położenia osi głównych centralnych, a następnie głównych centralnych momentów bezwładności. Następnie zostały sprawdzone obliczenia analitycznie oraz zostały przedstawione na sprawdzeniu graficznym, czyli koło Mohra, które bardzo często jest wymagane w Państwa projektach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *