Figura płaska 5


Przykład rozwiązanego projektu, zawiera obliczoną figurę płaską, na którą składają się trzy figury proste. Trójkąt, prostokąt oraz ćwiartka koła. Obliczone są podstawowe charakterystyki dla figury oraz zostało wykonane sprawdzenie analityczne oraz graficzne(koło Mohra).

Strona pierwsza – przedstawiony przekrój, dla którego będziemy obliczali charakterystyki. Na tej stronie jest również podział na figury proste wraz z podaniem ich charakterystyk.

Strona druga – oczywiście pierwszym policzonym punkiem jest środek ciężkości całej figury oraz obliczenie odległości środków ciężkości poszczególnych figur do środka ciężkości całej figury. Ostatnim punkiem, który został tutaj obliczony jest centralny moment bezwładności.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: