Figura płaska 4


Przykład obliczenia figury płaskiej, składającej się ze złożonego przekroju, w którego skład wchodzi prostokąt z wyciętą częścią w kształcie ćwiartki koła oraz pod prostokątem jest trójkąt. Cały przekrój składa się z trzech figur prostych. Projekt zawiera obliczenia, które można zaliczyć do trzech różnych obszarów z działu projektów, dlatego został on podzielony na trzy części, tzn. figura płaska 4, obliczenie naprężeń 3  oraz obliczenie i narysowanie rdzenia przekroju 2

Strona pierwsza – widok przekroju. Podział na figury proste oraz obliczenie ich charakterystyk.

Strona druga – obliczenie środka ciężkości całej figury oraz centralnych momentów bezwładności.Zachęcamy do dalszej nauki. Wybierz materiał: