Fazy pracy przekroju żelbetowego i moment rysujący

Spis treści

Fazy pracy przekroju żelbetowego

  • Faza 1a – naprężenia w betonie są tak małe, że można przyjąć beton jako materiał liniowo sprężysty. Jest to stan niezarysowany. Zależność pomiędzy naprężeniami a odkształceniami jest liniowa.
  • Faza 1b – moment zginający przyjmuje większe wartości, uwidaczniają się efekty plastyczne (wykres naprężeń nie jest liniowy)
  • Faza 2a – w strefie ściskanej naprężenia nadal stosunkowo małe, beton nie przenosi już naprężeń rozciągających (przenosi je zbrojenie)
  • Faza 2b – przekrój jest nadal zarysowany, strefa ściskania ulega uplastycznieniu, wykres naprężeń nieliniowy
  • Faza 3 – osiągnięcie maksymalnych dopuszczalnych naprężeń – stan graniczny nośności

Fazy pracy przekroju żelbetowego i moment rysujący

Moment rysujący

Jest to moment zginający, który wywołuje naprężenia na krawędzi rozciąganej o wartości równej lub większej niż {{f}_{ctm}} (średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie). Ogólna zależność na moment rysujący przedstawia się zależnością

{{M}_{cr}}=W\cdot {{f}_{ctm}}

gdzie:

W– wskaźnik wytrzymałości przekroju w fazie sprężystej przed zarysowaniem

{{f}_{ctm}} – średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *