Dobór płatwi stalowej dachu hali – wstęp

mgr inż. Piotr Buzała

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Od 2017 roku czynny zawodowo w branży drogownictwa w europejskim koncernie na terenie Niemiec, od 2022 roku na stanowisku kierownika budowy.

2 komentarze

  1. 2 grudnia 2022

    […] Płatew stalowa w fazie montażu. Przyjęcie elementów konstrukcyjnych, które będą przekazywały nam obciążenia z płyt obudowy hali i oddziaływań zewnętrznych na główne elementy konstrukcyjne czyli rygle i słupy. Płatew w fazie montażu i podstawowe wiadomości o płatwiach zostały opisane w poprzednim poradniku dobór płatwi stalowych. […]

  2. 8 marca 2023

    […] już od kolejnego materiału zaczniemy właściwe projektowanie elementów nośnych, a zaczniemy od płatwi stalowej dachu, do którego serdecznie […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *