Kategoria: Konstrukcje zespolone

Kurs Konstrukcje zespolone jest przeznaczony dla studentów na kierunkach inżynierii budowlanej. Zawartość kursu obejmuje …
#
Kurs zawiera xx poradniki.
Aby wyświetlić pełną listę należy wejść w którykolwiek z nich, a lista zostanie wyświetlona na lewym pasu menu.
#
W celu uzyskania nieograniczonego dostępu do wszystkich materiałów należy wykupić dowolną subskrypcje.

0

Ugięcie blachy konstrukcji zespolonej w fazie montażu

Ugięcie blachy konstrukcji zespolonej w fazie montażu. Konstrukcja zespolona stropu żelbetowego, sprawdzenie warunku granicznej użytkowalności w fazie montażu. Ze względu na nieznaczną różnicę momentów bezwładności ugięcia blachy obliczono przyjmując średnią wartość: Obliczenia ugięcia maksymalnego: Obliczanie ugięcia...

0

Siły wewnętrzne w blasze

Siły wewnętrzne w blasze na podstawie zestawienia obciążeń z poprzedniego poradnika. Do obliczeń statycznych blachy przyjęto schemat belki trójprzęsłowej. W dokładnych obliczeniach należałoby uwzględnić zmienność momentów bezwładności (różna sztywność w przęśle i na podporze). Z uwagi...

0

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń

Stadium realizacji płyty zespolonej – zebranie i zestawienie obciążeń. Zebranie realnego obciążenia wymaganego do przeprowadzenia obliczeń statycznych w celu określenia wielkości sił wewnętrznych. Zebranie obciążeń Pole przekroju betonu przypadające na jedno żebro blachy: W przeliczeniu na...