Kategoria: Konstrukcje betonowe – Żelbet

Kurs ŻELBET I jest przeznaczony dla studentów na kierunkach inżynierii budowlanej. Zawartość kursu obejmuje wytłumaczenie pojęć, uwzględnienie stanów granicznych nośności oraz użytkowalności, projektowanie zbrojenia ze względu na różne stany obciążenia
#
Kurs zawiera 55 poradników.
Aby wyświetlić pełną listę należy wejść w którykolwiek z nich, a lista zostanie wyświetlona na lewym pasu menu.
#
W celu uzyskania nieograniczonego dostępu do wszystkich materiałów należy wykupić dowolną subskrypcje.

0

Obliczanie szerokości rys w żelbecie

Obliczanie szerokości rys w konstrukcjach betonowych i żelbetowych.   Szerokość rys oblicza się wg zależności normowej podanej poniżej: Gdzie: – maksymalny rozstaw rys – średnie odkształcenia zbrojenia obliczonym z uwzględnieniem wpływu odkształceń wymuszonych oraz wpływu usztywnienia...

0

Sprawdzenie zarysowania bez obliczania szerokości rys

Sprawdzenie zarysowania bez obliczania szerokości rys. Kiedy i jak możliwe jest sprawdzenie zarysowania bez obliczania. Żelbetowe płyty budynków poddane głownie zginaniu bez istotnego działania sił podłużnych oraz które mają grubość do nie wymagają podejmowania szczególnych kroków...