Kategoria: Strefa Studenta

0

Obliczenie ugięcia w belce żelbetowej przykład obliczeniowy

Obliczenie ugięcia w belce żelbetowej przykład obliczeniowy uwzględniający fazę niezarysowaną, zarysowaną oraz wpływ momentu rysującego. Obliczyć ugięcie belki swobodnie podpartej o rozpiętości zazbrojonej czterami prętami () o granicy plastyczności . Współczynnik pełzania przyjąć . Moment zginający...

0

Wyznaczenie parametru K ugięcia w konstrukcjach żelbetowych

Wyznaczenie parametru K ugięcia w konstrukcjach oraz elementach nośnych żelbetowych. Wyznaczenie strzałki ugięcia ze względu na krzywizn. Strzałka ugięcia Ugięcie elementu wyznaczymy korzystając ze wzoru na strzałkę ugięcia elementu swobodnie podpartego pod obciążeniem równomiernie rozłożonym: Wykorzystajmy...

0

Krzywizna spowodowana skurczem

Krzywizna spowodowana skurczem, a więc powstanie ugięcia elementu żelbetowego wywołanego skurczem betonu poprzez powstanie dodatkowych naprężeń przekrojowych. Krzywiznę spowodowaną skurczem można oszacować stosując wzór. W którym: – krzywizna spowodowana skurczem – swobodne odkształcenie skurczowe – moment...