Kategoria: Układy przestrzenne

Przykładowe projekty obliczania sił wewnętrznych w schematach przestrzennych. Mogą to być belki, ramy, kratownice oraz dodatkowo nie zawsze muszą być to schematy statycznie wyznaczalne, tzn. będzie również przedstawiona metoda sił oraz metoda przemieszczeń w układach przestrzennych.

Układ przestrzenny 2 – Metoda sił

Kolejny projekt zawierający schemat ramy przestrzennej, a dodatkowo statycznie niewyznaczalnej. Rozwiązany krok po kroku przykład stanowi świetny materiał do nauki, jak i samodzielnego ćwiczenia rysowania wykresów w 3D oraz obliczania układu statycznie niewyznaczalnego metodą sił. Strona...

Układ przestrzenny 1 – Metoda sił

Projekt ramy przestrzennej statycznie niewyznaczalnej rozwiązany metodą sił. Takie projekty mogą również Państwo trafić na kursach mechaniki budowli.  Poniższy przykład jest dokładnie rozpisany, na stronie pierwszej przedstawione są wszystkie wymagane dane oraz schematy. Świetny projekt do...